4529563367505920 Mad Durian 【新鮮貓山王】 - 1箱 (12kg 5-6隻) 11/12月到貨 【AA級彭亨州貓山王】嚴選一級AA果,嚴選海拔880米以上的榴槤果園,保證新鮮。由果園空運到港,唔洗飛過去馬拉都食到新鮮貓山王! 彭亨州貓山王均是樹上熟,果園將榴槤入箱包裝後,隨即送往農業部檢測。拿取衛生及出口證明後,立即空運速遞至香港,收果後36小時送到。 ---------------------------- Product #: maddurian-【新鮮貓山王】 - 1箱 (12kg 5-6隻) 11/12月到貨 2022-09-21 Regular price: $HKD$2788.0 Available from: Mad DurianIn stock